CREST研究で開発した実用的相対論的量子化学計算プログラムRAQETの解説論文がJ. Comput. Chem.に掲載されました

CREST研究で開発した実用的相対論的量子化学計算プログラムRAQETの解説論文がJ. Comput. Chem.に掲載されました。

“RAQET: Large‐Scale Two‐Component Relativistic Quantum Chemistry Program Package”
Masao Hayami Junji Seino Yuya Nakajima Masahiko Nakano Yasuhiro Ikabata Takeshi Yoshikawa Takuro Oyama Kenta Hiraga So Hirata Hiromi Nakai, J. Comput. Chem.

論文情報カテゴリーの記事