Kazuki KOBAYASHI (B4) received the Toka Association Award 

Kazuki KOBAYASHI (B4) received the Toka Association Award.

Posted in Awards.