CREST研究で開発した実用的相対論的量子化学計算プログラムRAQETの解説論文がJ. Comput. Chem.に掲載されました

CREST研究で開発した実用的相対論的量子化学計算プログラムRAQETの解説論文がJ. Comput. Chem.に掲載されました。

"RAQET: Large‐Scale Two‐Component Relativistic Quantum Chemistry Program Package"
Masao Hayami Junji Seino Yuya Nakajima Masahiko Nakano Yasuhiro Ikabata Takeshi Yoshikawa Takuro Oyama Kenta Hiraga So Hirata Hiromi Nakai, J. Comput. Chem.